O nás

Autor: World Finance s.r.o. <worldfinance(at)worldfinance.sk>, Téma: Informácie,Vydané dňa: 01. 10. 2010

Spoločnost WORLD FINANCE s.r.o. Spoločnosť vznikla v roku 2006 ako poradenská kancelária v oblasti podnikateľského poradenstva a sprostredkovania obchodu a služieb. Dňa 22.07.2006 bola zaregistrovaná ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Od roku 2007 je hlavnou prioritou spoločnosti inžinierska a obstarávateľská činnosť v stavebníctve.
Spektrum našej činnosti zahrňuje realizáciu nadstavieb občianskych aj bytových stavieb, plánovanie, okrem novostavieb máme skúsenosti aj s realizáciou rekonštrukcií obytných domov.
Cieľom spoločnosti WORLD FINANCE s.r.o je poskytovať vysoko kvalitné služby v oblasti stavebníctva s jednoznačne definovanou pridanou hodnotou pre zákazníka a partnerov. Firma zodpovedne pristupuje k ochrane životného prostredia a jej činnosť nemá negatívny vplyv na životné prostredie.Zdieľané hodnoty :

individuálny prístup k zákazníkovi
neustála hodnotová inovácia pre zákazníka
profesijné skúsenosti a referencie
princípy slušnosti
obojstranne výhodná spolupráca
rešpektujeme aktuálne potreby zákazníkov