Ponuka

Autor: World Finance s.r.o. <worldfinance(at)worldfinance.sk>, Téma: Informácie,Vydané dňa: 01. 10. 2010

WORLD FINANCE s.r.o. poskytuje tieto činnosti a služby:
• orientácia na zákazníka
• inžiniersku činnosť v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
• kompletnú predprojektovú a projektovú prípravu stavieb
• počítačové spracovanie projektovej dokumentácie a vizualizácie stavieb
• výber dodávateľa pre realizáciu
• manažment stavieb, autorský a stavebný dozor
• ekonomické hodnotenie navrhovaných investícií
• odborné poradenstvo a konzultácie v celom rozsahu poskytovaných služieb